O spoločnosti

Firma ČMŽO – Slovakia vznikla v novembri 2019 ako člen ČMŽO skupiny, ktorej zakladajúcimi členmi sú Českomoravská železniční opravna a ČMŽO – elektronika so sídlom v Přerove.

Skupina ČMŽO sa zaoberá modernizáciami, opravami, rekonštrukciami a údržbou koľajových vozidiel. Naša firma rozšírila portfólio skupiny o ďalšie výrobky a služby na Slovensku a v zahraničí. Máme dlhoročné skúsenosti s riadením projektov v oblasti elektrotechniky pre rôzne oblasti priemyslu. 

Návrh, konštrukcia a výroba elektrických zariadení pre koľajové vozidlá a priemyselné aplikácie

 • 3-fázové striedače s výkonom do 70 kVA samostatne stojacich alebo zabudovaných do iných zariadení, napr. klimatizácie
 • 1-fázové striedače
 • nabíjače s výstupným napätím 24V, 48V a 110V DC a výkonom do 8 kW
 • špeciálne zdroje podľa zadania zákazníka
 •  upgrade zastaralých železničných technológií a zvýšenie výkonu
 • opravy, montáž, údržba a skúšky elektrických zariadení
 • výroba laboratórnych stolov

Referencie

 • Napájacie zdroje pre ETCS
 • Trakčný transformátor lokomotívy, 4800 kVA
 • Striedače z 1f pre napájanie 3f kompresorov a čerpadiel, do 22 kVA
 • Striedače zo 48V DC alebo 24V DC na 230V / 50Hz, 3kVA
 • Regulátor napätia dynama
 • Laboratórne skúšobné stoly
 • Rozvádzače pre železničné aplikácie

[ detailný rozpis produktov nájdete tu... ]

 • Českomoravská železniční opravna
 • ČMŽO – elektronika
 • ZSSK Cargo
 • Arriva vlaky
 • ŽOS Zvolen
 • CZ Loko

Mgr. Stanislav Jelinek
Riaditeľ

stanislav.jelinek@cmzo-sk.eu
+ 421 917 100 390

Ing. Patrik Laššo
Vedúci prevádzky

patrik.lasso@cmzo-sk.eu
+ 421 950 268 130

Zlatovská 2536/33P
911 05 Trenčín
Slovenská republika


IČO: 52 790 754
DIČ: 2121136017
IČ DPH: SK2121136017

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sro,
vložka č.: 39277/R

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu – IBAN: SK56 0900 0000 0051 6591 4997
SWIFT: GIBASKBX